Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αγιασμός

Ο αγιασμός του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:00 π.μ.