Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Children's Parliament in Denmark

Κατά τη μετακίνηση στο Σχολείο Ravnsholtskolen στο  Allerød της Δανίας, πραγματοποιήθηκε ένα Κοινοβούλιο Παιδιών.  Στο Κοινοβούλιο αυτό αρχικά οι μαθητές χωρίστηκαν σε εθνικά μεικτές ομάδες. Κάθε ομάδα κατόπιν συζήτησης έθεσε 3 θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους και των αναγκών τους στο σχολείο και θα ήθελαν να συζητηθούν στο επίπεδο του Κοινοβουλίου. Η ομάδα μαθητών κάθε χώρας ανέλαβε  να φέρει το σύνολο των θεμάτων  που προτάθηκαν πίσω στο σχολείο τους και εκεί στη συνέχεια  να επιλεγούν από το σύνολο των μαθητών του σχολείου κάθε χώρας 3 θέματα τα οποία θα πρότειναν προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο των Παιδιών στην επόμενη συνάντηση στην  Αγγλίας.
Επίσης από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο των Παιδιών στη Δανία προέκυψαν τα 5 ερωτήματα, κάθε ένα από τα οποία θα απασχολεί και κάθε μία μετέπειτα  συνάντηση του Κοινοβουλίου των Παιδιών. Τα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν:

          1. What is happiness for you?
         2.  What makes you happy at school
         3.  In what way could we work with bulliing? 
  4. What is the best way to learn?
         5.  How can more breaks improve wellbeing at school?