Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Η ελιά

Όταν υπάρχει καλή διάθεση και φαντασία η τάξη μετατρέπεται σε ελαιώνα, οι μαθητές μαζεύουν ελίτσες, τις πιέζουν και νιώθουν το χυμό τους και εκφράζονται εικαστικά. Έτσι το μάθημα γίνεται βίωμα και χαρά.