Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά

Το Στ2 χρησιμοποίησε διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά όπως κούτες, τελάρα κ.α. και έφτιαξε τις παρακάτω κατασκευές.