Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Children's Parliament in United Kingdom

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 "Happiness in Lifelong Learning" και κατά την κινητικότητα στο Σχολείο Ryburn Valley High School στο  Halifax πραγματοποιήθηκε ένα κοινοβούλιο παιδιών.  Αρχικά στο κοινοβούλιο οι μαθητές κάθε χώρας παρουσίασαν τα 3 θέματα που επιλέχθηκαν προς συζήτηση στα σχολεία τους. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε εθνικά μεικτές ομάδες. Κάθε ομάδα αφού συζήτησε τον κατάλογο που δημιουργήθηκε από τα προτεινόμενα θέματα επέλεξε με τη σειρά της 3 από αυτά. Στη συνέχεια τα εισηγήθηκαν στο κοινοβούλιο και έτσι στο τέλος αναδείχθηκαν κατά πλειοψηφία προτιμήσεων τα 3 πιο δημοφιλή θέματα προς συζήτηση.
Σε δεύτερο επίπεδο οι μαθητές από κάθε χώρα παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας και τις απόψεις των συμμαθητών τους με βάση τη λίστα των  5 ερωτημάτων που είχαν αποφασίσει στο κοινοβούλιο της Δανίας. Κατέγραψαν τις περισσότερες και πιο συχνά εμφανιζόμενες απόψεις των παιδιών, που αποτέλεσαν  τους άξονες διαπραγμάτευσης  του κάθε ερωτήματος.  Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε εθνικά μεικτές ομάδες. Κάθε ομάδα συζήτησε ποιο από τα 5 ερωτήματα θα πρότειναν να διαπραγματευτούν οι μαθητές στο σχολείο τους και με ποια μορφή θα μπορούσαν να το  παρουσιάσουν στο επόμενο κοινοβούλιο στην Ελλάδα.
Το Κοινοβούλιο των Παιδιών στην Αγγλία αποφάσισε να εργαστούν όλα τα σχολεία πάνω στο θέμα  «In what way could we work with bullying και να το παρουσιάσουν με ένα video στην επόμενη συνάντηση στην Ελλάδα.