Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Happy Learner

Δημιουργήθηκε με το Padlet


Τι κάνει ένα μαθητή χαρούμενο στο σχολείο;

Οι μαθητές της ΣΤ1 τάξης με τη βοήθεια της δασκάλας τους των Αγγλικών, έδωσαν τις δικές τους απόψεις στο παραπάνω ερώτημα φτιάχνοντας το mind map που ακολουθεί. Το project αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ "Happiness in Life Long Learning".
Δημιουργήθηκε με το Padlet