Τρίτη 12 Απριλίου 2016

PROGRAMME for Erasmus+ during mobility in Greece, May 8th – 13th 2016

   Στην πόλη μας και στο Σχολείο μας θα πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 "Happiness in Life Long Learning". Το Σχολείο μας θα φιλοξενήσει 17 εκπαιδευτικούς και 23 μαθητές από τα σχολεία του Allerød της Δανίας, του Halifax της Αγγλίας, της Lousada της Πορτογαλίας, της Κωνσταντινούπολης της Τουρκίας, του Wittenberge της Γερμανίας, του Novo Mesto της Σλοβενίας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε συνεδρίες, project, μαθήματα και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνάντησης. 
    Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα