Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς