Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Happy Birthday

Δημιουργήθηκε με το Padlet
             
              Το σχέδιο εργασίας με τον τίτλο «Happy Birthday» συνδέεται με την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου εργασίας  έπρεπε να φτιαχτεί μια τρισδιάστατη τούρτα γενεθλίων αποτελούμενη από 7 κομμάτια, ένα από κάθε χώρα εταίρο του Προγράμματος. Επίσης έπρεπε να φτιαχτεί ένα video με σκηνές από τον εορτασμό των παιδικών γενεθλίων σε κάθε χώρα.
              Στο μεσοδιάστημα μετά την κινητικότητα στην Πορτογαλία και πριν την κινητικότητα στη Γερμανία οι μαθητές των σχολείων εταίρων του Προγράμματος, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών,  συγκέντρωσαν πληροφορίες για τα έθιμα εορτασμού των γενεθλίων στη χώρα τους, αποφάσισαν πώς αυτές θα παρουσιαστούν στο δικό τους κομμάτι της τούρτας και το φιλοτέχνησαν. Τέλος, συνδυάζοντας φωτογραφίες και video από τα γενέθλιά τους έφτιαξαν το τελικό video του project.
             Στη συνάντηση των σχολείων εταίρων του Προγράμματος στο Wittenberge της Γερμανίας κάθε χώρα παρουσίασε το δικό της κομμάτι της τούρτας με τις πληροφορίες  για το πώς γιορτάζονται τα παιδικά γενέθλια στον τόπο τους, καθώς και το video. Εκεί επίσης συντέθηκε η τελική τούρτα γενεθλίων, αποτελούμενη από τα κομμάτια των χωρών εταίρων. Επίσης κάθε χώρα, επιστρέφοντας, πήρε μαζί της στο σχολείο της τα αντίστοιχα αντίγραφα της τούρτας, ώστε να συνθέσει μία ίδια τούρτα γενεθλίων και να την εκθέσει  στο Erasmus corner.  


International Happy Birthday Cake

Δημιουργήθηκε με το Padlet
Δημιουργήθηκε με το Padlet