Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

What makes you happy at school

            Στο Κοινοβούλιο των Παιδιών στην Πορτογαλία οι μαθητές επέλεξαν, από τη λίστα των 5 θεμάτων που είχαν οριστεί στο Κοινοβούλιο των Παιδιών στην Αγγλία, να  ασχοληθούν με το σχέδιο εργασίας "΅What makes you happy at school".
            Κατέθεσαν  αρκετές προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας σε σχέση με το θέμα αυτό, από τις οποίες επέλεξαν τελικά τρεις:
  •                  Teachers evaluation so they can improve and be less boring      
  •                  Playing with friends
  •                  Help the self-confidence

                 Οι μαθητές κάθε σχολείου θα έπρεπε να επιλέξουν ένα από τα παραπάνω θέματα για να το διαπραγματευτούν και να το παρουσιάσουν στο επόμενο Children's Parliament στη συνάντηση στη Γερμανία. 
                  Οι  μαθητές του Σχολείου μας επέλεξαν να παρουσιάσουν πόσο σημαντικό είναι να ενισχύεται το αυτοσυναίσθημα των μαθητών ώστε αυτοί να νοιώθουν ικανοί και ευτυχισμένοι στο σχολείο. Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης εργάστηκαν για το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας και έφτιαξαν 2 picture story.

                                      
                                                  Greece - What is making you happy at school

Portugal- What is making you happy at school