Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Wishes for Happy Learning

         Σε συνέχεια του σχεδίου εργασίας Happy Learner 2,  το οποίο δούλεψαν οι μαθητές του Σχολείου μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 "Happiness in Lifelong Learning", οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης επέλεξαν αυτό που τους δίνει περισσότερη χαρά κατά τη σχολική μάθηση και το παρουσίασαν με ένα video.
         Πιο συγκεκριμένα, από τις πρακτικές μάθησης που σχετίζονται με τη βιωματική μάθηση και τις οποίες είχαν επιλέξει στο σχέδιο εργασίας Happy Learner 2 ξεχώρισαν τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την ενεργητική μάθηση ως τους τρόπου προσέγγισης της γνώσης που τους κάνει χαρούμενους μαθητές. Την επιθυμία τους  και πρότασή τους για περισσότερη βιωματική μάθηση στο σχολείο εξέφρασαν με ένα video στο οποίο αποτυπώνεται η χαρά των μαθητών όταν προσεγγίζουν τη γνώση μέσα από ενεργητικές μεθόδους μάθησης.
         Το video αυτό παρουσίασε το Σχολείο μας στις εργασίες κατά την κινητικότητα στο Σχολείο IBIS Grundschule στο Wittenberge της Γερμανίας.

Greece: Wishes for Happy Learning
 

Δημιουργήθηκε με το Padlet
Δημιουργήθηκε με το Padlet