Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Επίσκεψη στο Τυπογραφείο

          Η   Παρασκευή 17 Μαρτίου ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη μέρα για τους μαθητές της  ΣΤ΄ τάξης. Επισκέφθηκαν το Μουσείο Τυπογραφίας και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό  κόσμο της τυπογραφίας.
          Συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Γκουτεμβέργιος" και ενημερώθηκαν για ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την ιστορία της τυπογραφίας. Επίσης πειραματίστηκαν οι ίδιοι με το εκπαιδευτικό υλικό του Μουσείου και βίωσαν τη διαδικασία της τύπωσης.