Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

" Frohe Ostern"

         " Frohe Ostern" , "καλό Πάσχα" ευχήθηκαν οι μαθητές της τάξης των Γερμανικών παρουσιάζοντας τα γερμανικά έθιμα του Πάσχα.