Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Curriculum for “Happiness in Lifelong Learning”

           Με τη λήξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus+ "Happiness in Lifelong Learning"  οι εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες εταίρους που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ανέλαβαν να καταθέσουν, με σκοπό να διαχυθούν, καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν μέσα από αυτό το διετές Πρόγραμμα και οι οποίες φαίνεται ότι φέρνουν τη χαρά στο σχολείο και στη μάθηση.

Δημιουργήθηκε με το Padlet