Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας

             Το Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας επισκέφτηκαν οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων.
             Ενημερώθηκαν για την πληθώρα και  τη μοναδικότητα των  ενδημικών ειδών, θαύμασαν και απόλαυσαν το φυσικό περιβάλλον και αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα προστασίας του.