Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Καλό Καλοκαίρι !!!

Η Διεύθυνση και το Διδακτικό Προσωπικό εύχονται σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους

ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ   &   ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΚΟΠΕΣ