Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Erasmus Ka2, introduction

        Με πολύ μεγάλη μας χαρά ενημερωθήκαμε ότι η  αίτηση με κωδικό «2018-1-DE03- KA229-047282_4» και τίτλο «Opera connect Europe» στην οποία το 16ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων συμμετέχει ως εταίρος, εγκρίθηκε για επιχορήγηση στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ2/  Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  •                 Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αυτό διοργανώτρια χώρα είναι η Γερμανία και συγκεκριμένα το σχολείο IBiS-Grundschule “Maria Montessori” στο Wittenberge. Επίσης εταίροι στο πρόγραμμα είναι το σχολείο Základní škola a Mateřská škola Mozaika στο Mnichovice της Τσεχίας, το σχολείο Organisme de Gestion EC école Saint Joseph στο Quimper της Γαλλίας και το σχολείο CPB Ciudad de Columbia στο Τres Cantos της Ισπανίας.
  •                Στο διετές Πρόγραμμα ErasmusKA2 με τίτλο «Η όπερα ενώνει την Ευρώπη» οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα σχολεία θα δημιουργήσουν μια παιδική όπερα, ευαισθητοποιημένοι πάνω στο περιβαλλοντικό θέμα μιας συγκεκριμένης ιστορίας. Την όπερα θα παρουσιάσουν στην τελευταία συνάντηση του Προγράμματος το 2020.

Η συνεργασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία μιας παιδικής όπερας αποτελεί μια διαθεματική εργασία, διότι μέσα από τη διδασκαλία γλωσσικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών εννοιών οδηγεί σε ολοκληρωμένη – σφαιρική μάθηση και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Το περιβαλλοντικό θέμα της ιστορίας πάνω στην οποία θα δομηθεί η όπερα θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο  πρόβλημα της ανάγκης προστασίας των φυσικών πόρων και στη ζωτική έννοιας της βιωσιμότητας, που αποτελούν σύγχρονα ζητούμενα πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Επίσης ο συντονισμός των ενεργειών των μαθητών από σχολεία διαφορετικών χωρών της Ευρώπης να ανεβάσουν όλοι μαζί από κοινού  μία όπερα, αποτελεί έναν άριστο τρόπο για να ξεπεραστούν τα εθνικά σύνορα και οι προκαταλήψεις και να μπουν οι βάσεις για μελλοντική κινητικότητα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ανταλλάξουν επισκέψεις μεταξύ τους, καθώς και ιδέες για τον τρόπο που θα εργαστούν.  Θα γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, τον πολιτισμό, τα έθιμα, το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχολική κουλτούρα των τόπων που θα επισκεφθούν.


Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την υλοποίηση του Προγράμματος και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον προσδοκάται η ανάδειξη της μουσικής ως παιδαγωγικής οδού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και της μάθησης ως μία δια βίου διαδικασία, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.