Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

"Book - The story of the opera", Προετοιμασία

                Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την ιστορία της όπερας "The Tadpole Princess" οι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 "Opera Connect Europe"πρέπει να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο, δίνοντας στην ιστορία τη συνέχεια και το τέλος που οι ίδιοι επιθυμούν.

               Για την αφόρμηση δόθηκε σε όλους τους μαθητές όλων των σχολείων η αρχή της ιστορίας. Στη συνέχεια οι μαθητές πρότειναν τρόπους για να συνεχιστεί η ιστορία, καθώς και έναν τρόπο για να τελειώσει. Οι μαθητές ψήφισαν την συνέχεια και το τέλος που τους άρεσε περισσότερο και ακολούθησε η συγγραφή και η εικονογράφηση του βιβλίου.

               Η παρουσίαση "Book - The story of the opera" , των βιβλίων που έφτιαξαν οι μαθητές των σχολείων εταίρων, πρόκειται να γίνει κατά την 1η διακρατική συνάντηση στην Τσεχία.

               Κάθε σχολείο προσπάθησε με τον δικό του τρόπο να πυροδοτήσει τη φαντασία των μαθητών, για να συνεχίσουν την ιστορία "The Tadpole Princess".

Η αφόρμηση στο Σχολείο μας:

Η αφόρμηση στο Γερμανικό Σχολείο:


Η αφόρμηση στο Γαλλικό Σχολείο:Ελλάδα, Book - The story of the opera