Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Logo "Opera Connect Europe"

Logo "Opera Connect Europe"
πρόταση από το Σχολείο της Γαλλίας

                 Η τελική επιλογή του Logo του Προγράμματος Erasmus "Opera Connect Europe" έγινε κατά την 1η κινητικότητα του Προγράμματος στην Τσεχία.

                 Σε ειδικό workshop στο Σχολείο Mozaika στο Mnichovice, οι μαθητές που εκπροσωπούσαν τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κατά την πρώτη διακρατική συνάντηση παρουσίασαν την εργασία τους για τη φιλοτέχνηση των Logo του Προγράμματος. 

                Στη συνέχεια όλες οι ζωγραφιές απλώθηκαν στο πάτωμα και οι μαθητές περνούσαν και ψήφιζαν αυτά που τους άρεσαν περισσότερο. 

                Τελικά ως Logo  του προγράμματος αναδείχθηκε ζωγραφιά που προτάθηκε από το Σχολείο της Γαλλίας.Φωτογραφίες από workshop για την επιλογή του Logo