Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

"Pedagogical Concept"

             Το εκπαιδευτικό σύστημα, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και την παιδαγωγική που ακολουθούν, παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 1η διακρατική συνάντηση του Προγράμματος Erasmus+ "Opera Connect Europe", στο Mnichovice της Τσεχίας.

             Έτσι οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών εταίρων του Προγράμματος και  τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που ακολουθούν οι συνάδελφοι στα συνεργαζόμενα σχολεία, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις.


Έγινε με το Padlet