Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Οδηγίες για την εποχική γρίπη

Προκειμένου για την ενημέρωσή σας, αναρτούμε έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από την εποχική γρίπη.


Δημιουργήθηκε με το Padlet