Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Βαθμολογία Β΄ τριμήνου


                            Την   Τετάρτη 27 Μαρτίου, από τις 12:00 έως 13:15. θα γίνεται ενημέρωση για την   πρόοδο των μαθητών για όλες τις τάξεις και θα δίνεται η βαθμολογία Β΄τριμήνου για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄. 
                          Η βαθμολογία δίνεται μόνο στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και παρακαλούνται όλοι οι γονείς να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.