Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Υλικοτεχνική Υποδομή Μαθητών

            Κατόπιν του εγγράφου με αρ. πρωτ. 3352/26-03-2020  της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης       Ν. Χανίων, και με σκοπό τη διερεύνηση της υλικοτεχνικής υποδομής των μαθητών του σχολείου μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική  ηλεκτρονική φόρμα, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScddb1x4-ReeJ_9-KbC8zvUSWAARQevsDgGkDvSuxm7KEROqg/viewform?usp=sf_link