Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Μαθαίνω για τον κορωνοϊό

Το όνοµά µου είναι Κορωνοϊός 

το βιβλίο που μιλά στα μικρά παιδιά για τον κορωνοϊό