Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου όλες οι τάξεις του Σχολείου μας, εκτός από την Α΄ τάξη (τμήματα Α1 και Α2),  θα σχολάνε στις 14:00. H Α΄ τάξη εξακολουθεί να σχολάει στις 13:15.