Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Μαθαίνουμε το Ζ

Η εφαρμογή βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας στην τάξη κινητοποιεί τους μαθητές, προάγει τη μάθηση, ανανεώνει το σχολικό κλίμα και δίνει χαρά στους μαθητές.
Έτσι σήμερα οι μαθητές της Α΄ τάξης έμαθαν το γράμμα "ζ" και τη λέξη "ζύμη'  ζυμώνοντας και πλάθοντας γραμματάκια και λεξούλες.
Σίγουρα έπλασαν μέσα από ευχάριστες διαδικασίες μία πιο στέρεη γνώση