Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Free of bulliing

Ένα από τα θέματα που δούλεψαν οι μαθητές της Ε2 τάξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Happiness in Life Long Learning"  ήταν το bulling.
      Όπως είχε αποφασιστεί στο κοινοβούλιο των παιδιών στο Hallifax της Αγγλίας, κάθε σχολείο επιστρέφοντας στην πατρίδα του, και μέχρι την επόμενη διακρατική συνάντηση στην Ελλάδα,  θα έφτιαχνε ένα video σχετικά με το bulling.
      Τα video όλων των χωρών παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του κοινοβουλίου των παιδιών στο Σχολείο μας.
      Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τη σχετική δουλειά των μαθητών του Σχολείου μας.