Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Happy Timetable

Δημιουργήθηκε με το Padlet

           Σε συνδυασμό με το σχέδιο εργασίας  "What makes students, teachers, parents and management happy at school"  υλοποιήθηκε το σχέδιο εργασίας Happy Timetable στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2  με τίτλο "Happiness in Lifelong Learning" στο οποίο έχει εμπλακεί και διεξάγει το Σχολείο μας.
           Για το σχέδιο εργασίας Happy Timetable εργάστηκαν οι μαθητές της Δ2 τάξης. Με τη μέθοδο του brainstorming διατύπωσαν ιδέες για ένα χαρούμενο πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο. Στη συνέχεια επέλεξαν τις ιδέες που άρεσαν στους περισσότερους και τις παρουσίασαν στο Happy Timetable που εκπροσώπησε το Σχολείο μας στις εργασίες κατά την κινητικότητα στην Πορτογαλία  στο σχολείο Agrupamento de Escolas της πόλης Lousada.


Greece Happy Timetable


United Kingdom Happy Timetable
Germany Happy Timetable
Slovenia Happy Timetable
                                        
Slovenia Happy Timetable
Denmark Happy Timetable

                                       
Portugal Happy Timetable