Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

What is happiness for you?

              Το Κοινοβούλιο των Παιδιών, το οποίο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο "Happiness in Lifelong Learning", κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στην Ελλάδα και στις συνεδριάσεις που πραγματοποίησε στο Σχολείο μας, επέλεξε να ασχοληθεί με το 2o θέμα της λίστας που σχεδιάστηκε κατά την κινητικότητα στο Halifax της Αγγλίας, "What is happiness for you?"
              Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Κοινοβούλιο των Παιδιών αποφάσισαν κατά το διάστημα μετά την κινητικότητα στην Ελλάδα και πριν την κινητικότητα στην Πορτογαλία να εργαστούν και να φτιάξουν ένα video στο οποίο να παρουσιάζουν τι είναι γι αυτούς η χαρά και η ευτυχία. Η παρουσίαση των video  από τους μαθητές της κάθε χώρας εταίρου θα γινόταν στο Κοινοβούλιο των Παιδιών κατά την κινητικότητα στη Lousada της Πορτογαλίας.