Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Βαθμολογία Β΄ τριμήνου

              Σας ενημερώνουμε  ότι την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 12:00 θα δοθεί η βαθμολογία Β΄ τριμήνου για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων  και θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου. Τη βαθμολογία των μαθητών μπορούν να πάρουν μόνο οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.