Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Physical Surroundings

Δημιουργήθηκε με το Padlet
           
            Ο περιβάλλοντας χώρος του σχολείου επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία και την ψυχική διάθεση των μαθητών.
            Το μάθημα έξω από την τάξη αρέσει πολύ στους μαθητές, τους κινητοποιεί και κάνει πιο χαρούμενο το μάθημα. Ένα φροντισμένο φυσικό περιβάλλον στον ευρύτερο χώρο του σχολείου δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να χαρούν τόσο το παιχνίδι όσο και το μάθημα. Επιπλέον αρέσει στους μαθητές να επεμβαίνουν δημιουργικά και να διαμορφώνουν το χώρο του σχολείου εξωραΐζοντάς τον ή με σκοπό να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους.
            Στο παραπάνω πλαίσιο οι μαθητές των σχολείων εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "Happiness in Lifelong Learning"  ασχολήθηκαν με τη δημιουργία μιας μακέτας η οποία θα απεικονίζει ένα χώρο του σχολείου έτσι όπως θα ήθελαν να είναι. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές εντοπίζουν ένα χώρο του σχολείου τους που θα ήθελαν να είναι διαφορετικός και προτείνουν πώς θα ήθελαν να είναι ώστε να τους κάνει πιο χαρούμενους.
           Οι μαθητές δούλεψαν τις μακέτες κατά το χρονικό διάστημα πριν την επίσκεψη στη Σλοβενία. Στη συνάντηση των εταίρων στη Σλοβενία παρουσίασε κάθε χώρα το τρόπο που δούλεψαν οι μαθητές σε αυτό το subproject και το παραγόμενο αποτέλεσμα.
          Στη συνέχεια αναρτούνται οι σχετικές παρουσιάσεις των χωρών εταίρων.

Greece - Physical Surroundings
Germany - Physical Surroundings

Portugal - Physical Surroundings
Denmark - Physical Surroundings

Slovenia  - Physical Surroundings

United Kingdom - Physical Surroundings

Turkey - Physical Surroundings

Turkey - Physical Surroundings