Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή

            Στις δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή που διοργάνωσε το ΚΠΕ Βάμου, συμμετείχαν οι μαθητές των Ε1 και Ε2 τάξεων του Σχολείου μας.
            Σε συνεργασία με μαθητές και από άλλα σχολεία της πόλης μας, συμμετείχαν σε εργαστήρια ζωγραφικής όπου έφτιαξαν μηνύματα για την προστασία του πλανήτη και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Επίσης παρακολούθησαν επίδειξη λειτουργίας μικρών φωτοβολταϊκών στα πλαίσια των εναλλακτικών λύσεων που προτείνονται με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
           Σκοπός των δράσεων ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών και γενικότερα των πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και η ανάδειξη της ανθρώπινης συμβολής, της αναζήτησης δράσεων αντιμετώπισης του προβλήματος και η διαμόρφωση στάσεων και αξιών προστασίας της φύσης.