Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Δράση "Η τσάντα στο σχολείο"

               Σε εφαρμογή της με αρ.πρωτ. 217785/Δ1/18.12.2018 ΦΕΚ 6014/B’/2018 και ΦΕΚ 56/Β’/2019  Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παραμονή των Διδακτικών Βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,     εφαρμόζουμε     τη δράση    «Η τσάντα στο σχολείο» για 2 Σαββατοκύριακα το μήνα. Το ένα θα είναι   κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα για όλους τους μαθητές  και το δεύτερο κατόπιν απόφασης του διδάσκοντα του τμήματος ανάλογα με τον προγραμματισμό του τμήματος.
               Κάθε φορά θα ενημερώνονται σχετικά οι μαθητές και οι οικογένειές τους.