Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Λογότυπο Η Χαρά στη Δια Βίου Μάθηση

Κάθε σχολείο συμμετέχει στο project "Η Χαρά στη Διά Βίου Μάθηση" με ένα λογότυπο. Η σύνθεση των λογότυπων όλων των σχολείων συγκροτεί το λογότυπο του προγράμματος.
Each school-partner in the programm "Happiness in Life Long Learning" makes it's own logo. All the logos of the partner-schools contribute to the logo of the programm.

Logo - "Happiness in Life Long Learning"


Logo - 16th Intercultural Primary School - Chania - Crete - Greece

Logo – Ravnsholtskolen – Allerød - Denmark

Logo – Ryburn  Valley  High  School  – Halifax -  United  Kingdom

Logo – Agrupamento  de Escolas  de  Lousada – Lousada -  Portugal

Logo – OZEL  UTOPYA  IL  KOKULU  –Istanbul-  Turkey

Logo – IBIS  Grundschule “Maria  Montessori” – Wittenberg -  Brandenburg – Germany 

Logo – Osnovna  šola  Drska – Novo  Mesto - Slovenia