Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Προσπαθώντας να συνθέσουμε το LogoΠροσπαθώντας να συνθέσουμε το Logo του Erasmus+ Προγράμματος «Η χαρά στη διά βίου μάθηση», κατά την πρώτη συνάντηση στο Ravnsholtskolen του Allerød στη Δανία (21 έως 27-11-2016).

Trying to compose the logo of the the Erasmus+ Program with the title “Happiness in Lifelong Learning”, during the first mobility in Ravnsholtskolen - Allerød – Denmark (21 till 27-11-2016).C:\Users\16-ο Χανιων\Desktop\Φωτογραφίες Erasmus\2. Δανία Φωτογραφίες\2. Δανία  Φωτογραφίες -Σχολείο\6. erasmus room-logo\3.JPGC:\Users\16-ο Χανιων\Desktop\Φωτογραφίες Erasmus\2. Δανία Φωτογραφίες\2. Δανία  Φωτογραφίες -Σχολείο\6. erasmus room-logo\2.JPG