Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus KA2 "Happiness in Lifelong Learning"


             Το διετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus ΚΑ2 με τίτλο  "Happiness in Lifelong Learning" στο οποίο το Σχολείο μας συμμετείχε ως εταίρος, ολοκληρώθηκε.
             Σε ό,τι αφορά στο Σχολείο μας, στην καλοκαιρινή γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκαν σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φίλους και φίλες  η πορεία του Προγράμματος, τα πεπραγμένα, οι εντυπώσεις και τα οφέλη, συνοδευόμενα από την προβολή του παρακάτω video. Παράλληλα στο χώρο υποδοχής του Σχολείου λειτουργούσε έκθεση με φωτογραφίες από τις κινητικότητες και παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Ο χώρος αυτός - το erasmus corner - παραμένει ως έχει στο Σχολείο μας, με σκοπό να ενημερώνονται γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ανέλαβε και υλοποίησε το Σχολείο μας,  καθώς και για να ευαισθητοποιείται και κινητοποιείται σχετικά η σχολική μας κοινότητα
             Κατά ανάλογο τρόπο και τα άλλα σχολεία των χωρών εταίρων του Προγράμματος διέχυαν  τα αποτελέσματα του Προγράμματος επιλέγοντας το κάθε ένα τον δικό του τρόπο διάχυσης.


16th Intercultural Primary School, Chania -  Greece