Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών


Με σκοπό την προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, την προστασία του κτιριακού συγκροτήματος , του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων αναγκών, έχουν καταρτιστεί:


1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.),
Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.


2. Το Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα.


Τα παρακάνω έγγραφα επικαιροποιούνται και ενημερώνονται όποτε παρίστανται ανάγκες ή υφίστανται αλλαγές.

Gjord med Padlet