Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Mobility to Spain

         

Η πρόσκληση για τη
2η διακρατική συνάντηση
Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Erasmus+ Ka2 "Opera Connect Europe" πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία στο Σχολείο CPB Ciudad de Columbia στο Τres Cantos, από 04-05-2019 έως 11-05-2019.

          Από το Σχολείο μας συμμετείχαν στη δεύτερη διακρατική συνάντηση στην Ισπανία 4 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές παρουσίασαν στα προγραμματισμένα workshop τις εργασίες που είχαν γίνει στο Σχολείο μας. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν στα θέματα που έπρεπε να δουλευτούν για τη συγκεκριμένη κινητικότητα.

         Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση των εταίρων στο Σχολείο CPB Ciudad de Columbia στο Τres Cantos, οι μαθητές κάθε σχολείου είχαν να μελετήσουν το οικοσύστημα μιας λίμνης της περιοχής τους και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στη συνάντηση.

Το πρόγραμμα της
2ης διακρατικής συνάντησης
    
      Εργαστήρια  που πραγματοποιήθηκαν στη δεύτερη διακρατική συνάντηση ήταν:

- Εργαστήριο σχετικό με τη φύση

- Παρουσίαση των εργασιών "Το οικοσύστημα μιας λίμνης της περιοχής μου", των μαθητών από τα σχολεία εταίρους του Προγράμματος

- Μουσικά εργαστήρια 

           Κατά την κινητικότητα στο Τres Cantos της Ισπανίας οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα στο Σχολείο υποδοχής, έπαιξαν πολλά παιχνίδια με τους καινούριους τους φίλους  και επισκέφτηκαν αξιοθέατα και  μέρη πολιτιστικής αναφοράς.
Πρακτικά της 2ης διακρατικής συνάντησης
στο Tres Cantos της Ισπανίας

Βίντεο από τη διακρατική συνάντηση του Προγράμματος Erasmus+Ka2 
"Opera Connect Europe" στο Tres Cantos της Ισπανίας

Φωτογραφίες από τη διακρατική συνάντηση του Προγράμματος Erasmus+Ka2 
"Opera Connect Europe" στο Tres Cantos της Ισπανίας