Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Επαναλειτουργία δημοτικών σχολείων

Αγαπητοί γονείς,
από Δευτέρα 1η  Ιουνίου επαναλειτουργούν  τα δημοτικά σχολεία, κατόπιν της αναστολής λειτουργίας τους λόγω κορωνοϊού.  Τα σχολεία θα λειτουργήσουν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Κατά την περίοδο αυτή η λειτουργία των δημοτικών σχολείων θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε έως τώρα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να δώσετε έμφαση και να προσέξετε τα παρακάτω:

1. Όλα τα τμήματα του σχολείου έχουν χωριστεί στη μέση και τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής.  Έχετε  ήδη ενημερωθεί ποιες μέρες θα πηγαίνουν τα παιδιά σας στο σχολείο.
2. Το κυλικείο δε θα λειτουργεί. Τα παιδιά θα πρέπει να κρατούν φαγητό από το σπίτι τους.
3. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό από τις βρύσες. Θα πρέπει να κρατούν μπουκάλι ή παγουρίνο με νερό. Οι βρύσες θα χρησιμοποιούνται μόνο για το πλύσιμο των χεριών.
4. Απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο σε οποιονδήποτε  εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Για θέματα που θέλετε να διεκπεραιώσετε με το σχολείο θα απευθύνεστε τηλεφωνικά στη Διεύθυνση του Σχολείου ή με email.
5. Αν το παιδί σας εμφανίσει αδιαθεσία απαγορεύεται να προσέλθει στο Σχολείο και θα πρέπει να μας ενημερώσετε.
6. Οι μαθητές κατά την προσέλευση και στα διαλείμματα, ανάλογα με το τμήμα τους, θα πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο της αυλής του σχολείου και μόνο σε αυτόν. Οι εκπαιδευτικοί θα τους ενημερώσουν σχετικά.
7. Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής, δηλαδή να κρατούν τις αποστάσεις, να μην ανταλλάσουν αντικείμενα, να πλένουν και να απολυμαίνουν συχνά τα χέρια τους.
8. Κατά τη διδασκαλία θα αποφεύγεται η ανταλλαγή τετραδίων, φωτοτυπιών, βιβλίων. Το κάθε παιδί θα διαχειρίζεται το δικό του υλικό και η διόρθωση των εργασιών θα γίνεται από τον πίνακα.

Παρακαλούμε ενημερώστε και συμβουλέψετε και εσείς τα παιδιά σας ως προς τα παραπάνω.

Τέλος παρακαλούμε οι γονείς που δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να έρθουν στο σχολείο,  να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους την υπεύθυνη δήλωση που έχει σταλεί στα ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία  και να τη φέρουν ή να τη στείλουν ηλεκτρονικά  στο σχολείο.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Εγγραφές για την Α΄ τάξη, σχολικού έτους 2020-2021


           Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως και 29 Μαΐου 2020.


Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την προσέλευσή σας για την εγγραφή, θα πρέπει να φοράτε γάντια και μάσκα, σύμφωνα με τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ       ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρ. 5, ΠΔ 79/2017) (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.
2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης».

Από τη Δ/νση του 16ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία