Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Βαθμοί Β' τριμήνου


Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 12:25 θα δοθούν οι βαθμοί του Β' τριμήνου για τους μαθητές των Γ', Δ', Ε', Στ' τάξεων. Για τις Α' και Β' τάξεις  θα γίνει ενημέρωση γονέων από τις δασκάλες.