Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, Γεώργιου Τερζάκη, για τη νέα σχολική χρονιά