Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

What makes students, parents, teachers and management happy at school

Δημιουργήθηκε με το Padlet
             

                Ένα από τα σχέδια εργασίας με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν οι μαθητές όλων των χωρών εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 "Happiness in Lifelong Learning" είναι να πάρουν συνεντεύξεις από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σχετικά με το τι τους κάνει χαρούμενους στο σχολείο.
                Στη συνάντηση των χωρών εταίρων στην Ελλάδα αποφασίστηκαν συγκεκριμένα τα ερωτήματα των συνεντεύξεων τα οποία είναι:
1. What makes you happy about our school? (Τι σε κάνει χαρούμενο/η σε αυτό το σχολείο;)
2. What could make you happier? (Τι θα σε έκανε περισσότερο χαρούμενο/η;)
3. How could you contribute to making this a happier school? (Πώς θα μπορούσες να συμβάλλεις  εσύ στο να γίνει αυτό το σχολείο περισσότερο χαρούμενο;)
               Οι συνεντεύξεις παρουσιάστηκαν στη συνάντηση των σχολείων εταίρων στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια έγινε μοντάζ όλων των συνεντεύξεων σε ένα ενιαίο video, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι ομοιότητες ή και οι διαφορές των απόψεων των μαθητών, των γονέων, των δασκάλων και των διευθυντών σχετικά με τη χαρά στη μάθηση και στο σχολείο.
              Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα ενιαία video με τις συνεντεύξεις από όλους τους εταίρους του Προγράμματος,  και επιπλέον  τα αντίστοιχα video με τις ελληνικές συνεντεύξεις.