Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Convention on the Rights of the Child

Δημιουργήθηκε με το Padlet
       

            Γιορτάζοντας την Ημέρα  της  Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, οι μαθητές των τάξεων  Δ1 και ΣΤ2 συμμετείχαν σε σχετικές δράσεις. Επέλεξαν τα πιο σημαντικά γι αυτούς δικαιώματα και έφτιαξαν ένα video το  οποίο παρουσίασαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο "Happiness in Lifelong Learning" στην κινητικότητα στη Γερμανία στο σχολείο IBIS-Grundschule-Maria Montesorri.
           Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου σχεδίου εργασίας έφτιαξαν και παρουσίασαν  τη  "Συνταγή της Ευτυχίας". Στο σχολείο IBIS-Grundschule-Maria Montesorri τα παιδιά από κάθε χώρα εταίρο του  Προγράμματος παρουσίασαν τη δική τους "Συνταγή της Ευτυχίας" καθώς και τα video που έφτιαξαν για την ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού.


Greece - Video "Convention on the rights of the child"


Denmark - Video "Convention on the rights of the child"
Slovenia - Video "Convention on the rights of the child"Δημιουργήθηκε με το Padlet