Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Δράση "Η τσάντα στο σχολείο"


               Σε εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1 της 27-08-2018 του Υπουργείου Παιδείας και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,     εφαρμόζουμε     τη δράση    «Η τσάντα στο σχολείο» για 2 Σαββατοκύριακα το μήνα. Το ένα θα είναι   κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα για όλους τους μαθητές  και το δεύτερο κατόπιν απόφασης του διδάσκοντα του τμήματος ανάλογα με τον προγραμματισμό του τμήματος. 
               Έτσι σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου οι τσάντες των μαθητών παραμένουν  στο σχολείου αφού την επόμενη μέρα έχουμε γιορτή και ακολουθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.