Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023

 Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο  με αρ. πρωτ.: Φ.6/18474/Δ1 της 18-02-2022

οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από 01 έως και 20 Μαρτίου 2022.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Σχολείου μας

 Οι γονείς μπορούν:

Α. Να  προσέλθουν στο Σχολείο οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 8:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι και να ζητήσουν να μιλήσουν με τη Διευθύντρια του Σχολείου

ή

Β. Να αναζητήσουν τα δικαιολογητικά της εγγραφής στην ιστοσελίδα του σχολείο:  http://16dimchan.blogspot.com/

και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου:

mail@16dim-diap-chanion.chan.sch.gr

 για τηλεφωνική επικοινωνία: 2821097348

                                                      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

Ωστόσο, αν το σχετικό έγγραφο υπάρχει, η προσκόμισή του διευκολύνει το Σχολείο.

Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό γέννησης, επιβάλλεται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρ. 5, ΠΔ 79/2017) (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης».

 Γεωγραφικά όρια της περιοχής εγγραφών για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίωνhttps://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XggG0YMNsIHElMY_sib0u9vSSdhjhy6p&ll=35.50335619595064%2C24.020254221301215&z=13

Από τη Δ/νση του 16ου Δημοτικού Σχολείου ΧανίωνΈγινε με το Padlet