Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου - Βαθμολογία/ενημέρωση προόδου Β΄ τριμήνου

 

                                                                                     Αγαπητοί γονείς,

 


σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ.: Φ1/314012 της 18/03/2022 με θέμα «Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου– σχολικό έτος 2021-2022», 

την Πέμπτη 24/03 στο Σχολείο μας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου εντός του κάθε τμήματος. Στις εορταστικές εκδηλώσεις εντός του κάθε τμήματος  δεν επιτρέπεται η παρουσία γονέων.


 Η προσέλευση το πρωί θα γίνει κανονικά στις 8:00 και τα παιδιά θα σχολάσουν στις 9:40. Θα κρατούν μαζί τους ό,τι  τους έχει  πει ο/η δάσκαλος/α τους.

Το ολοήμερο την ημέρα αυτή δε λειτουργεί. 


       Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ.: Φ.7/25616/Δ1 της 8/03/2022 με θέμα «Ρυθμίσεις Βαθμολογίας Β΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολείο για το σχολικό έτος 2021-2022», την  Τετάρτη 30 Μαρτίου θα δοθεί στους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων εσώκλειστη σε φάκελο η Βαθμολογία του Β΄ τριμήνου.  

Οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων, μπορούν να ενημερωθούν για την πρόοδο του παιδιού τους, σύμφωνα με τον τρόπο που θα ορίσει ο/η κάθε δάσκαλος/α και κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους.

                                           Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 

                                         από τη Δ/νση και τον σύλλογο Διδ/ντων